Kitaplar

  1. Kazancı, N., 1977. Tortul Kayaçlar. Açık Öğretim Ders Kitapları, Günes Matbaası, 112 p., Ankara.
  2. Kazancı, N., Suludere, Y., Mülazımoğlu, N.S., Tuzcu, S., Mengi, H., Hakyemez, Y., Mercan, N., 2007. Milli Parklarda Jeomiras 1. Soğuksu Milli Parkı ve Çevresi Jeositleri. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Ankara, 60 s.
  3. Kazancı, N., 2007.  Milli Parklar ile Civarlarındaki  Jeositler ve Jeolojik Miras 2. Yedigöller Milli Parkı (Bolu). Bolu Valiliği, Bolu, 54 s.
  4. Kazancı, N., Suludere, Y., Mülazımoğlu, N.S., Tuzcu, S., Mengi, H., Hakyemez, Y., 2008. Milli Parklarda Jeolojik Miras 4. Hattuşaş ve Alacahöyük Milli Parkları ve Çevresi Jeositleri. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK, MTA, Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Çorum, 78 s.
  5. Kazancı, N., Suludere, Y., Mülazımoğlu, N.S., Tuzcu, S., Mengi, H., Hakyemez, Y., 2009. Milli Parklarda Jeolojik Miras 5. Yozgat Çamlığı Milli Parkı ve Çevresi Jeositleri. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK, MTA, Jeolojik Mirası Koruma Derneği, Yozgat, 60 s.
  6. Kazancı, N. 2010. Jeolojik Koruma; Kavram ve Terimler. Jeolojik Mirası Koruma Derneği yayını, 60 s., Ankara.
  7. Kazancı, N., Gürbüz, A. (Ed.), 2012. Kuvaterner Bilimi. Ankara Üniversitesi Yayını No 350, Ankara, 570 s.