Bildiri ve Raporlar

 1. Kazancı, N., Varol, B., Okan, Y. ve Altıner, D., 1985, Sarız (Kayseri) Tufanbeyli  yöresi Mezozoyik karbonatlarının fasiyes analizleri. TBTAK, Araştırma Projesi Kesin Raporu, TBAG-613, 119 s. 56 Ek, Ankara.
 2. Kazancı, N. ve Erol, O., 1986, Burdur havzası Pleyistosen yaşlı Kocadere deltayik kompleksinin fasiyes ve alt fasiyesleri. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 86, Ankara.
 3. Varol, B., Kazancı, N., Altıner, D. ve Okan, Y.,1986, Sarız-Tufanbeyli Mezozoyik  karbonatlarının litostratigrafisi ve litofasiyes özellikleri. Türk. Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s.53, Ankara.
 4. Altıner, D., Okan, Y., Varol,B. ve Kazancı, N., 1986, Sarız-Tufanbeyli Mezozoyik Karbonatlarının foraminifer ve alg biyostratigrafisi ve kronostratigrafisi. Türk. Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 44, Ankara.
 5. Kazancı, N. ve Gökten, E., 1987, Ankara kuzeyi karasal Paleoseni; tortul tipleri ve depolanma özellikleri. Türk. Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 73, Ankara.
 6. Gökten, E., Kazancı, N. ve Acar, Ş., 1987, Ankara kuzeybatısında Geç Kretase-Pliyosen serilerinin stratigrafik ve yapısal özellikleri. Türk. Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 72, Ankara.
 7. Kazancı, N.,1987, Sequential deposition of alluvial fan and fan deltaic sediments at the fault – controlled margin of a Pleistocene lake basin (Burdur Basin, SW Turkey). Intern. Symp. On Fan Deltas, Abstracts , p. 117-119, Bergen, Norway.
 8. Kazancı, N. ve Gökten, E.,1987, Ankara civarı Paleosen volkaniklastiklerinin tipleri ve depolanma özellikleri. M. Tokay Simpozyumu, Bildiri Özleri, s. 86-87, ODTÜ, Ankara.
 9. Kazancı, N., 1988 c, A bouldery fan-delta complex from Burdur Basin. Intern. Symp. On Gilbert-type Deltas, Abstracts, p. 31-32, Calabria, Italy.
 10. Kazancı, N. ve Karaman, E., 1988, Gölcük volkaniklastiklerinin sedimantolojik özellikleri. IV. Isparta Mühendislik Haftası, Bildiri Özleri, s. 52, Isparta.
 11. Gökten, E., Kazancı, N. and Kelling, G., 1989, Upper Cretaceous-Tertiary fore-arc successions of central Anatolia, Turkey; their hydrocarbon possibilities. AAPG Mediterranean Conf., Abstracts, p. 119, Nice, France.
 12. Kazancı, N., Erol, O. ve Tüfekçi, K., 1989, Fan delta oluşumunda havza kenarı morfolojisi, tektonik , depolanma ilişkileri. Uluslararası Jeomorfoloji Teknik, Kurultayı, Özler, s. 94, Ankara.
 13. Kazancı, N. ve Varol, B., 1990a, Malıboğazı yelpaze deltası kompleksi (Paleosen, Kalecik, KD Ankara); kütle akması egemen kaba taneli deltalarda tortul süreçler. Türkiye 8. Petrol Kong. Genişletilmiş Bildiri Özleri, s. 81-82, Ankara.
 14. Varol, B. ve Kazancı, N.,1990 a, Malıboğazı Paleosen yelpaze deltası ve resifler (Kalecik, KD Ankara). Türkiye 8. Petrol Kong. Genişletilmiş Bildiri Özleri, s. 81-82, Ankara.
 15. Kazancı, N. ve Tekeli, O., 1991, Suşehri (Sivas) Pliyosen- Kuvaterner havzasının kırıntılı dolgusu ve jeolojik evrimi. Suat Erk Jeoloji Simp., 2-5 Eylül 1991,  Bildiri Özleri, 72-73.
 16. Kazancı, N. ve Karadenizli, L., 1991, Pozantı (Adana) yöresindeki Oligosen-Alt Miyosen tortullarının özellikleri ve Ecemiş Fayı hakkında yeni değerlendirmeler. Suat Erk Jeoloji Simp., 2-5 Eylül 1991, Bildiri Özleri, 80-81.
 17. Kazancı, N., Kavuşan, G., Karadenizli, L., Kibar,M. ve İleri, Ö., 1992, Sedimentation in modern Mogan Lake, Central Anatolia, Turkey. Int. Symposium on Black Sea Region, 11-16 Sept. 1992, Ankara, Abstracts, p.85.
 18. Kazancı, N. ve İleri, Ö., 1994, Akarcay Havzasından öreneklerle Güncel mevsimlik akarsularda tortul birikimi ve yatak şekilleri. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s, 74, Ankara.
 19. Kazancı, N., Nemec, W., İleri, Ö., Kavuşan, G. ve diğ., 1994, Akşehir gölünde Güncel tortullaşma . 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s. 175, Ankara.
 20. Kazancı, N., Karadenizli, L. ve İleri, Ö., 1994, Akşehir gölü Pleyistosen kumsal kıyı tortullarının iç yapısı ve uzun ve kısa süreli su seviye değişiminin izleri. Türkiye 10. Petrol Kong. Bildiri Özleri, s.1, Ankara.
 21. İleri, Ö. ve Kazancı, N., 1994, Güncel Akşehir Gölünde kırıntılı tortul dağılımı ve bunu kontrol eden süreçler. Çukurova Üniv. 15.Yıl Simpozyumu, Yerbilimleri, Bildiriler ve Özetler, Özel Sayı, s. 253-264, Adana.
 22. Gevrek, A.İ. and Kazancı, N., 1994a, The occurence and evolution of the Narköy maar in SE Cappadocia, Turkey. Intern. Volcan. Cong. IAVCEI-1994 Sept. 12-16, Ankara, Turkey, ABSTRACTS, p. 215.
 23. Gevrek, A.İ. and Kazancı, N., 1994b, Material-rich and -poor maars with the  examples from central Anatolia, Turkey. Int. Volcan. Cong. IAVCEI-1994 Sept. 12-16. Ankara, Turkey, p. 216.
 24. Kazancı, N., Nemec, W., İleri, Ö., Karadenizli, L., Kavuşan, G., Solak, A.O., Postma, G., Karakaş, Z. ve Uçar, M., 1994, Islah ve kurtarma çalışmaları için Eber ve Akşehir göllerinin sedimantolojik incelenmesi. Araştırma Projesi Kesin Raporu, T.B.T.A.K. YBAG-019 ve A.Ü. Araştırma Fonu 91 05 01 01. 190 s., Ankara.
 25. Kazancı, N.,  Üşenmez, Ş., Kavuşan, G., Ünsal, N., İleri. Ö., Karadenizli, L. ve Kibar, M., 1995. Mogan gölü (Gölbaşı-Ankara) dip çamurlarının kademeli perdeleme yolu ile temizlenmesi. Mogan ve Eymir Gölleri 1. Çevre  Kurultayı (17-20 Ocak 1995) Bildirileri, Gölbaşı Belediyesi, Ankara, 236-247.
 26. Ergin, M., Kazancı, N., Varol, B. and İleri Ö., 1996, Characteristics of depositional environmennts of Late Quaternary sediments on the southern Marmara shelf. 2nd Intern. Symposium on the petroleum geology and hydrocarbon potential of the Black Sea region, September-22-24, 1996, Şile, İstanbul, Turkey, Abstracts, pp. 70-72.
 27. 28. Kazancı, N.,Ergin, M.,Varol, B.,İleri,Ö.Karadenizli, L.,1996. Sedimantological studies of the surface sediments from southern shelf of the sea of Marmara. Proceedings of the Workshop-1 on the National Marine Geological and  Geophysical Programme of TUBİTAK-UNIVERSITIES-MTA, 8-9 Februrary, 1996,İstanbul, p 98-101.
 28. Ergin, M., Kazancı, N., Varol, B., İleri, Ö. and Karadenizli, L., 1996, Late Quaternary depositional environments on the southern Marmara shelf. In: Proceedingsof the Workshop of TUBITAK National Marine Geological and Geophysical Res. Programme on the Sea of Marmara, June 3, 1996, Istanbul Tech. Univ., Istanbul, p. 2.
 29. Kazancı, N., Nemec, W., İleri, Ö., Karadenizli, L. and Briseid, H.  C., 1997, Palaeoclimatic significance of  Late Quaternary sediments of  Akşehir lake basin, southwest central Anatolia, Turkey. In:  Intern. Symposium  on Late Quaternary in Eastern Mediterranean, 1-4 April 1997, Ankara, Programme and Abstracts, pp. 46-47.
 30. Bayhan, E., Temel, A., Ergin, M., Kazancı, N. and Varol, B., 1997,  X- ray mineralogy of the Late Quaternary shelf sediments from the Aegean-Dardanelles-Marmara transitions of the Eastern Mediterranean, Turkey. In: Intern Symposium on Late Quaternary in Eastern Mediterranean, 1-4 April 1997, Ankara, Turkey, Programme and Abstracts, pp. 8.
 31. Ergin, M., Kazancı, N., Varol, B., İleri, Ö. and Karadenizli, L., 1997, Late Quaternary raised shorelines on the outer shelves of the southern Marmara, Turkey. In: Intern. Symposium on Late Quaternary in Eastern Mediterranean, 1-4 April 1997, Ankara, Turkey, Programme and Abstracts, pp. 17.
 32. Ergin, M., Varol, B., Kazancı, N., İleri, Ö. and Karadenizli, L., 1997, Litho- and biofacies distribution in surficial bottom deposits of the Çanakkale- Gökçeada-Bozcaada triangle (NE Aegean Sea, Turkey); effects of Late Quaternary changes in sea level, hydrodynamic and benthogenic conditions. In: Intern. Symposium on Late Quaternary in Eastern Mediterranean, 1-4 April 1997, Ankara, Turkey, Programme and Abstracts, pp. 18.
 33. Kazancı, N., 1997, Textures; primary properties of sedimentary rocks. In: Lectures in MTA-JICA Cooperation for Education Programme of Third Countries for Exploration of Mine and Industrial Row Material,  25 pp, Ankara, Turkey.
 34. Unay, E., Karabıyıkoğlu, M., Kazancı, N. and Saraç, G., 1997, Excursion guide; Tuzgölü basin and its recent sediments. In: Inter-INQUA colloqium, Ankara, Turkey. Volume of Abstracts and Excursion Guide (Ed. S.A.G. Leroy and C. Ravazzi), pp. 75-84
 35. Ergin, M., Varol, B., Kazancı, N., İleri, Ö, Karadenizli, L., 1997, Litho and bio facies distribution in surficial bottom deposits of the Çanakkale-Gökçeada triangle (NE Aegean Sea, Turkey); Effects of late Quaternary changes  in the sea level, hydrodynamic and benthogenic conditions, The Late Quaternary in The Eastern Mediterranean, April 1997, Programme and Abstracts, Ankara, Turkey
 36. Kazancı, N., Nemec, W., İleri, Ö. and Karadenizli, L., 1997, Paleoclimatic significance of the Late Pleistocene deposits of Akşehir Lake, West-Central Anatolia, The Late Quaternary in The Eastern Mediterranean, April 1997, Programme and Abstracts, p. 40-41, Ankara, Turkey
 37. Karadenizli, L. ve Kazancı, N., 1997, Last stage deposits of the Tertiary Çankırı-Çorum intermontane basin of Central Anatolia, Turkey, 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology (September 2-4) , Heidelberg, Abstract, p. 186, Germany
 38. Araz, H., Karadenizli, L., Kazancı, N., Karakuş, K., Seyitoğlu, G., 1997, Sedimentology and palaeogeography of Miocene evaporitic successions in the north of Çankırı-Çorum basin, Central Anatolia, Turkey, 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology (September 2-4) , Heidelberg, Abstract, p. 47, Germany
 39. Emre, Ö., Kazancı, N., Erkal, T., Görmüş, S., Görür, N., Kuşcu, İ., Karabıyıkoğlu, M., Keçer, M., 1997, Uluabat-Manyas Göllerinin Oluşumu ve Güney Marmara’nın Kuvaterner evrimi, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP III (2-3 Haziran 1997), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 23-27, Ankara
 40. Ergin, M., İleri, Ö., Kazancı, N., Varol, B., Karadenizli, L., Güney Marmara Denizi ve kuzeydoğu Ege Denizi kıta sahanlıklarında geç Kuvaterner deniz seviyesi değişimleri ve buna bağlı iri taneli çökelme ortamları, 1997, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP III (2-3 Haziran 1997), Bildiri Özleri,  s. 33, Ankara
 41. Ergin, M., Bayhan, E., Temel, A., Bodur, M., Kazancı, N., Varol, B., 1997, Doğu Akdeniz’de Ege-Çanakkale-Marmara geçişi kıta sahanlığının relik ve güncel sedimentlerinin mineralojisi: Geç Kuvaterner deniz seviyesi , hidrodinamik ve bentojenik değişimleri etkisi, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP III (2-3 Haziran 1997), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 71, Ankara
 42. Kazancı, N., Bayhan, E., Şahbaz, A., Süleyman, İleri, Ö., Özdoğan, m., Temel, A., Ekmekçi, M., 1997, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP III (2-3 Haziran 1997), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 98, Ankara.
 43. Kazancı,N., Görür, N. (Ed.) 1997. Güney Marmara Bölgesinin Neojen ve Kuvaterner Evrimi. TÜBITAK Araştırma Projesi Sonuç Raporu, YDABÇAG-426/G, 252 s,  Ankara.
 44. Kazancı, N., Bayhan, E., Suliman, N., Şahbaz, A., İleri, Ö., Özdoğan, M., Temel, A., Ekmekçi, M., 1977. Manyas Gölü ve Güncel Tortulları. İç. Kazancı, N., Görür, N. (Ed.) 1997. Güney Marmara Bölgesinin Neojen ve Kuvaterner Evrimi. TÜBITAK Araştırma Projesi Sonuç Raporu, YDABÇAG-426/G, 252 s,  Ankara, s. 192-243.
 45. Kazancı, N., Emre, Ö.,  İleri, Ö., Şahbaz, A., Varol, B., Bayhan,E., Erkmen,C., Süleiman, N., Ergin, M., Özdoğan, M., Görmüş, S., Çelik, E.A., Görür, N., Sayılı, S., Temel, A., Gencer, A., Kırman, E., Erturaç, K., Tekeli,O., Keçer, M., Ünay, E., Ekmekçi, M., Tunoğlu, C., 1998. Marmara Denizi Güneyi Kıyı ve Kıyı Ardı İstiflerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Morfotektoniği. TÜBİTAK Araştırma Projei Sonuç Raporu, YDABÇAG-598/G, 144 s., Ankara.
 46. Kazancı, N., İleri, Ö., Suliman, N., Özdoğan, M., Bayhan, E., Şahbaz, A., Gence, A., Ergin, M., Erkmen, C., 1998. Ulubat Gölünde Güncel Tortullaşma. İç. Kazancı, N., Emre, Ö.,  İleri, Ö., Şahbaz, A., Varol, B., Bayhan,E., Erkmen,C., Süleiman, N., Ergin, M., Özdoğan, M., Görmüş, S., Çelik, E.A., Görür, N., Sayılı, S., Temel, A., Gencer, A., Kırman, E., Erturaç, K., Tekeli,O., Keçer, M., Ünay, E., Ekmekçi, M., Tunoğlu, C., 1998. Marmara Denizi Güneyi Kıyı ve Kıyı Ardı İstiflerinin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Morfotektoniği. TÜBİTAK Araştırma Projei Sonuç Raporu, YDABÇAG-598/G, 144 s., Ankara, s. 99-145.
 47. Emre, Ö., N. Kazancı, Erkal, T., 1998, Güney Marmara Bölgesi Kuvaterner olayları ve muhtemel tarihçesi, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP IV (14-15 Mayıs 1998), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 4, İstanbul
 48. Kazancı, N., Çelik, E. A., Varol, B., Emre, Ö., İleri, Ö., 1998, Güney Marmara Kıyılarında (Çanakkale-Lapseki arası) denizel geç Kuvaterner depolarının istif özellikleri, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP IV (14-15 Mayıs 1998), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 54, İstanbul
 49. Erkal, T., Emre, Ö., Kazancı, N., 1998, Marmara Denizi güney kıyılarının (Karabiga-Gemlik arası) özellikleri ve Holosen kıyı değişimleri, poster bildiri, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP IV (14-15 Mayıs 1998), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 172, İstanbul
 50. Kazancı, N., Erkmen, C., Erturaç, M. K., Kırman, E., 1998, Çardak (Lapseki-Çanakkale) kum dili örneği ile akıntılı kıyılarda tortul birikiminin hidrodinamikleri, poster bildiri, TÜBİTAK-Üniversite-MTA Ulusal Deniz Araştırmaları Programı WORKSHOP IV (14-15 Mayıs 1998), Bildiri Özleri Kitabı,  s. 174, İstanbul
 51. Kazancı, N., Alçiçek, M. C. ve Özkul, M., 1998, Büyük Menderes Nehri’nin tortul taşıma ve depolanma rejimindeki tarihsel değişimler, Fırat Üniv. 20. Yıl Sempozyumu (12-15 Ekim 1998) Bildiri Özleri, s. 210-211, Elazığ
 52. Gevrek, A. İ., Kazancı, N., 1998, Nevşehir-Aksaray bölgesindeki bireysel magmatik, freatomagmatik püskürme merkezleri ve ürünleri, MTA Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi (2-6 Kasım 1998) Bildiri Özleri Kitabı, Dr. Tuncay Ercan oturumu,  s. 2, Ankara.
 53. Karadenizli, L. ve Kazancı, N., 1998, Çankırı-Çorum havzasındaki paleoyükselti ve alt havzalar, MTA Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi (2-6 Kasım 1998) Bildiri Özleri Kitabı,  s. 112, Ankara
 54. Kazancı, N., Çelik, E. A., Emre, Ö., Varol, B., İleri, Ö., Ergin, M., Erkal, T., 1998, Çanakkale Boğazı güneydoğusundaki  fosilli geç Kuvaterner tortullarının sedimantolojisi, MTA Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi (2-6 Kasım 1998) Bildiri Özleri Kitabı,  s. 117-119, Ankara.
 55. Kazancı, N. and Varol, B., 1998, Occurence and significance of Brecciated limestones of late Neogene in Tuzgölü, 3rd International Symposium on Geology of Turkey (September 1-4, 1998), METU, Abstracts,  p. 51, Ankara.
 56. Karadenizli, L., Kazancı, N., Ateş, A., 1998, Buried faults in Çankırı-Çorum basin of Central Anatolia, Turkey: A possible controlling factor of deposition, , 3rd International Symposium on Geology of Turkey (September 1-4, 1998) METU Abstracts Ankara p.102
 57. Kazancı, N., Emre. Ö., Erkal, T., Alçiçek. M.C.,  İleri, Ö., Gül, A., Mısırlı, A., Baba, K., 1999, Ece Gölü, Biga Çayı Deltası ve Holosen’de Marmara. TÜBİTAK-MTA- ÜNİVERSİTE  Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ulusal Araştırma Programı Workshop-V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 5-7.
 58. Kazancı, N., Erturaç, M.K., Emre, Ö., Kırman, E. Ve Özcan, H., 1999, Güney Karadeniz kıyılarının küçük ölçekli kumulları. TÜBİTAK-MTA- ÜNİVERSİTE  Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ulusal Araştırma Programı Workshop-V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 104-105.
 59. Kazancı, N., Erturaç, M.K., Kırman, E., İleri, Ö., 1999, Uzaktan algılama verilerine göre güney Karadeniz kıyılarının fiziksel özellikleri. TÜBİTAK-MTA- ÜNİVERSİTE  Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ulusal Araştırma Programı Workshop-V, Genişletilmiş Bildiri Özleri, 24-25 Mayıs 1999, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, s. 106-108.
 60. azancı, N., İleri, Ö., Kırman, E.,  Erturaç, M. K.. 1999,  Karadeniz Kıyılarının Uzaktan Algılama  Yöntemi İle İncelenmesi.  TÜBİTAK – Yer Deniz Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu, Araştırma Projesi (YDABÇAG-198 Y 070) Raporu, 85 sayfa, Ankara
 61. Emre, O.,  Varol, B., Kazancı, N., Duman, T.Y, Gökten, E., Kayabalı, K., Kılıç, R., Çemen, İ., Alçiçek, M., Sözeri, K., İleri, Ö, Koçbay, a., Bilgehan, P, Kırman, E., Ulamış, K., Keçer, M., Ateş, Ş., Erkal, T., Durmaz, S., Karakaya, F., Osmançelebioğlu, R., 1999, 17 Ağustos depremi sonrası Düzce (Bolu) ilçesi alternatif yerleşim alanlarının jeolojik incelemesi. MTA-Ankara Üniversitesi Ortak Araştırma Projesi. TUBİTAK, 59 sayfa, Ankara.
 62. Alçiçek, M.C., Kazancı, N., Özkul, M., 2000, Çameli-Acıpayam (Denizli, GB Türkiye) Neojen havzası ve tortul dolgusu. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Şubat 2000) Bildiri Özleri, s.201-202, Ankara.
 63. Kazancı, N., Alçiçek,M.C., Emre, Ö., Erkal, T., Erdem, B., Tuncel, K., Baba,A., Mısırlı, A., 2000, Biga ve Gönen çayı deltaları güncel tortullarının dokusal özellikleri. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Şubat 2000) Bildiri Özleri, s.231-232, Ankara.
 64. Kazancı, N., Emre, Ö., Keçer,M., Özdoğan, M., 2000, Jeoloji raporları için güncel çökellerin haritalanması. Öneri ve örnek. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Şubat 2000) Bildiri Özleri, s.237-238, Ankara.
 65. Kazancı, N., Alçicek, M.C., Emre, Ö., Erkal, T., Erdem, B., Tuncel, K., Baba, K., Mısırlı, A., 2000, Biga ve Gönen Deltalarının kumsal tortulları: Tane boyu-enerji ilişkisi hakkında durum araştırması. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Şubat 2000) Bildiri Özleri, s.366-367, Ankara.
 66. Varol, B., Kazancı, N., Gültekin, F., 2000, Tuzgölü ve yakın civarı Eosen-Oligosen jipslerinin sedimantolojik ve izotopik  özellikleri. Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenlerinin Uygulamalı Çalışması (Workshop) Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 19., Aksaray.
 67. Varol, B., Kazancı, N., 2000, Tuzgölü Baseni’ndeki evaporit problemi. Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenlerinin Uygulamalı Çalışması (Workshop) Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 21-22., Aksaray.
 68. Kazancı,N., Leroy,S., Emre, O., 2001, Marmara Denizi Gec Holosen seviye degişmelerinin Manyas Golu’ndeki izleri. Kuvaterner Çalıştayı (21-22 Mayıs 2001, ITU Avrasya Enstitüsü, Maslak, Istanbul) Bildiri ozleri, s. 19.
 69. Leroy, S., Kazancı, N., Ileri, Ö., Kibar, M., McGee, E., Griffiths, H.I., 2001. Abrupt   tectonic) event recorded in Lake Manyas (N-WTurkey) sediment dating from the Byzantine period. ELDP-ESF meeting, Potsdam, Germany, May 2001 (extended abstract). Terra Nostra 3, 125-131.
 70. Alcicek, M.C., Kazancı, N., Sen, S., Ozkul, M., 2001, Sinistral strike-slip fault planes in Cameli Basin (Late Miocene-Late Pliocene, SW Anatolia); evidence for the age of Fethiye Burdur Fault Zone, Abstracts, 4th International Turkish Geology Symposium,  September 24-28, Cukurova Univ., 2001, Adana, p. 188.
 71.  Seyitoglu, G., Kazancı,N., Karadenizli, L., Sen, S., Varol,B., 2001. A neotectonic    pinched crustal wedge in the west of Çankırı Basin accommodating the internal deformation of Anatolian Plate. Abstracts. 4th International Turkish Geology Symposium, , September 24-28, 2001, Cukurova univ. Adana, p. 103.
 72. Maas, M.C., Sen, S.,Gul, A., Kazancı, N., Kappelman, J., Alcicek, M.C., Karadenizli, L., Varol, B., 2001 Enigmatic Fossil Mammals from the Early Paleogene of Central Anatolia and their Biogeographic Significance, Abstracts, 4th International Turkish Geology Symposium, , September 24-28, 2001, Cukuroa Univ.., Adana, p. 247.
 73.  Kazancı, N., Kappelman, J., Varol, B., Sen, S., Karadenizli, L., Maas, M.C., Gul, A., Alcicek, M.C., Copeland, P., 2001. New age determinations for the Palaeogene Continental Succession North of Ankara, Central   Anatolia, Turkey. Abstracts, 4th International Turkish Geology Symposium, September 24-28, 2001, Cukurova univ., Adana, p. 266.
 74. Islamoglu, Y., Kazancı, N., Emre, Ö., Alçicek, M.C., 2001, Karangatian (=early upper Pleistocene) moluscan fauna from Yalova region and its paleoecologic features, NW Turkey. Abstracts, 4th International Turkish Geology Symposium, , September 24-28, 2001, Cukuroa Univ.., Adana, p. 129.
 75. Alçiçek, M.C., Kazancı, N., Özkul, M., Erten, H., 2001, Fethiye-Burdur Fay Zonu’nun yaşı hakkında veriler. ATAG-5, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Beşinci Toplantısı Bildiri Özetleri, Ankara Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, 15-16 Kasım 2001, Ankara, s. 8.
 76. Seyitoğlu, G., Kazancı, N., Karadenizli, L., Sen, Ş., Varol, B., Karabıyıkoğlu, T., Savaşçı, D., Özoğul, M.A., Özcan, F., 2001, Eldivan tektonik kaması: Anadolu Levhasının içsel deformasyonunda ro oynayan bir neotektonik yapı. ATAG-5, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Beşinci Toplantısı Bildiri Özetleri, Ankara Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, 15-16 Kasım 2001, Ankara, s. 13.
 77. Kazancı, N., Emre, Ö., Keçer, ., Kırman, E., Açiçek, M.C., Erkal, T., İslamoğlu, Y.,İleri, Ö., Doğan, A., Özap, S., Gül, A., 2001, İzmit körfezi güney kıyısındaki Hersek ve Çatalburun düzlüklerinin jeolojik incelemesi ve yorumu. . ATAG-5, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Beşinci Toplantısı Bildiri Özetleri, Ankara Üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, 15-16 Kasım 2001, Ankara, s. 29.
 78. Kazancı, N., Alçiçek, M.C., Özkul, M., Şen, Ş., Erten, H., 2002, Çameli Neojen Havzasının sedimantolojisi. Proje kesin raporu, TÜBİTAK-YDABAG 100 Y 004, 119 s., Ankara.
 79. Kazancı, N., Saroğlu, F., Doğan, A., İnaner, H., 2002, Background of Turkish geological heritage. Congress on Protection of Landscape and Its Geological Foundation, Dublin, September 9-12, 2002 by Ireland Royal Academy, Abstracts, p. 17.
 80. İleri, Ö, Kazancı, N., 2002, Sedimentation rates and pattern of Lake Eber hosted in a seismically active basin, central Anatolia, Turkey. In:  Leroy, S and Stewart, I. (Eds) Environmental Catastrophes and Recovery in Hoocene. Abstracts Volume. Brunel University, west London (UK), 28 August – 2 September 2002, p 39.
 81. Leroy, S., Kazancı, N., İleri, Ö., Öncel, S., Emre, Ö, Lowlie, R., 2002, Is there a link between an early Byzantine seisic event (recorded in Lake Manyas sediment, NW Turkey) and the end of Beyşehir Occupation Phase? In:  Leroy, S and Stewart, I. (Eds) Environmental Catastrophes and Recovery in Hoocene. Abstracts Volume. Brunel University, west London (UK), 28 August – 2 September 2002, p 47.
 82. Leroy, S., Bowman, D., Costa, P., Emre, Ö, İleri, Ö., Kazancı, N, Öncel, S, Stewart,I., 2002, In search of an early Byzantine seismite; preliminary results of a coring campaign on lake Ulubat (NW Turkey). In:  Leroy, S and Stewart, I. (Eds) Environmental Catastrophes and Recovery in Hoocene. Abstracts Volume. Brunel University, west London (UK), 28 August – 2 September 2002, p 48.
 83. Öncel, S., Leroy, S., İleri, Ö., Kazancı, N., Emre, Ö., 2002,  Search of the source of a sudden and short-lied salinity peak linked to an early Byzantine seismic event recorded in Lake Manyas sediment (NW Turkey). In:  Leroy, S and Stewart, I. (Eds) Environmental Catastrophes and Recovery in Hoocene. Abstracts Volume. Brunel University, west London (UK), 28 August – 2 September 2002, p 62.
 84. Saroglu, F., Kazanci, N., Emre, O., Dogan, A., Sarac, G., 2003, The Neogene Akcasehir Formation : a possible new constrain on the age of the North Anatolian Fault, Turkey. European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 10759.
 85. Leroy, S., Kazanci, N.,Ileri,Ö.,,Emre, Ö., 2003, Are an early Byzantine seismic event (recorded in Lake Manyas sediment, N-W Turkey) and the end of the Beysehir Occupation Phase linked?  NATO Advanced Research Workshop and 35th International Liège Colloquium on ‘Dying and dead seas’ (Liège, Belgium, 5-10 May, 2003)
 86. Karadenizli, L., Saraç, G.,  Şen, Ş., Antoine, P.O., Kazancı, N., Seyitoğlu,G., Varol, B., 2003, Çankırı-Çorum havzasındaki Kızılırmak Formasyonuna ait yeni yaş bulguları ve stratigrafik konumu. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Mart 12-16, 2003, Bildiri Ozleri s. 112. Ankara
 87. Kazancı, N., Saroglu, F., Dogan, A., 2003, Annual report of Turkey on progeo activities. ProGeo NE Europe Working Group 1 Meeting, Abstracts, 21-29 September 2003, p.16-26, Bucharest, Romania.
 88. Toprak, Ö., Öncel, S., Kazancı, N., 2003, Ulubat Gölü suyunda ağır metal dağılımı. III. Çevre Öncelikleri Simpozyumu (12-13 Ekim 2003) Bildiriler Kitabı. GYTE, s. 127-135, Gebze, Kocaeli.
 89. Kazancı, N., Emre, O., Kecer, M., 2003, Filling pattern tectonically active Duzce basin, western NAF, Turkey. Abstracts, International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems; Recent Progress in Tectonics and Palaeosismology 31 August- 12 September 2003, METU & MTA, Ankara, Turkey, p. 72.
 90. Dogan, A., Emre, O., Kazanci, N., Kecer, M., Ozalp, S., Yildirim, C., 2003, The River Sakarya at Adapazari plain as an example of fluvial response to tectonism of Holocene, eastern Marmara, Turkey.  Abstracts, International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems; Recent Progress in Tectonics and Palaeosismology 31 August- 12 September 2003, METU & MTA, Ankara, Turkey, p. 64.
 91. Saroglu, F., Kazanci, N., Emre, O., Dogan, A., Sarac, G., 2003, Offset data for the North Anatolian Fault by the Neogene deposits of the Gerede-Ismetpasa region, NW Anatolia, Turkey. Abstracts, International Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems; Recent Progress in Tectonics and Palaeosismology 31 August- 12 September 2003, METU and MTA, Ankara, Turkey, p. 86.
 92. Leroy, S., Kazancı, N., Schwalb, A., Costa, P., Öncel, S., İleri, Ö., Toprak, Ö., 2004, Are an early Byzanteine seismic event (recorded in Manyas-Ulubat lake sediment, NW Turkey) and the end of Beyşehir Occupation Phase linked? ICSU Dark Nature-IGCP 490 Mauritania 4-18 January 2004 First Joint Meeting. Volume of Abstracts and Field Guide (Eds Suzanne A.G. Leroy and Pedro Costa), Department of Geography and Earth Sciences, West London, UK, pp. 90-96.
 93. Kazancı, N., Emre.O., Islamoglu, Y., Kirman, E., 2004. A fossil rich marine succession in NW Anatolia as prints of Black Sea-Mediterranean Sea connections in Late Quaternary, Turkey. Abstacts, The Second Conference on the Geo-heritage of Serbia supported by ProGeo, 24-27 June 2004, Belgrade, Serbia-Montenegro, p. 51-53.
 94. Kazancı, N., E. Kırman, Ö. Emre, M. Keçer, Ö. İleri, A. Doğan, Y. İslamoğlu, M.C. Alçiçek, B. Varol, T. Erkal, K. Erturaç, F. Uysal, S. Özalp, A. Gül, T. Y. Duman, 2004.  Doğu Marmara kıyılarında denizel Geç Kuvaterner tortulları ve deniz seviyesi değişimleri. ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU, TUBİTAK, Proje No: YDABÇAG 197 Y 029. Ankara, 93 s.
 95. Leroy, S., Kazanci, N., Schwalb, A., Costa, P., Oncel, S., Ileri, O., Toprak, O., 2004. Early Byzantine seismic event recorded in Manyas-Ulubat lake sediment (NW Turkey) and arboriculture collapse. Abstracts of  32nd IGC – Florence, 2004, Oral presentation in Symposia “G03.12 – Rapid and catastrophic geological changes and societal response”,  Session no 125-3, p. 622.
 96. Kazancı, N., Gulbabazadeh,T., Leroy, S., İleri, O., 2004, Caspian terraces of Late Quaternary in the Gilan-Mazenderan plaın, northern Iran. Abstracts of  32nd IGC – Florence, 2004, Oral presentation in Symposia “T34.03 – Dating Caspian sea-level change”,  Session no 119-3, p. 524.
 97. Kazancı, N., Şaroglu, F., Kırman, E., Uysal, F., 2004. Types and rates of destruction of geological heritage in Turkey. Abstracts of  32nd IGC – Florence, 2004, Poster presentation in Symposia “T17.04 – Geology-maker of cultural and geological heritage: geosites under threat”,  Session no 123-11, p. 586.
 98. Kazancı,N., Leroy, S.G., Öncel, S., İleri, Ö., Alçiçek, M.C., Uysal, F., 2005.  The Holocene climate of Anatolia deduced from lake level records and sediment compositions, Turkey.  Volume of Abstracts and Field Guide “Holocene Environmental Catastrophes in South America: From the lowlands to the Andes”, ICSU Dark Nature-IGCP 490 Third Joint Meeting, Laguna Mar Chiquita, Cordoba, March 11-18, 2005, Argentina, pp. 27.
 99. Kazancı, N., Kırman,E., Uysal, F., Boyraz, S., 2005. Lake level responses to semi-arid climate and their social impacts in Turkey.  Keynote- Volume of Abstracts and Field Guide “Holocene Environmental Catastrophes in South America: From the lowlands to the Andes”, ICSU Dark Nature-IGCP 490 Third Joint Meeting, Laguna Mar Chiquita, Cordoba, March 11-18, 2005, Argentina, p. 13-14.
 100. Kazancı, N., Şaroğlu, F., Kırman, E., 2005. Türkiye’deki “jeosit” ve “jeolojik miras” ögelerinin tahribedilmesi üzerine durum araştırması. Bildiri Özleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-17 Nisan 2005, Ankara, s. 196.
 101. Kazancı N., Toprak, Ö., Leroy S. A. G., Öncel S., Ileri Ö., Emre Ö., Costa P., Erturaç, K., McGee E., 2005. Ulubat Gölü tortullarının ağır metal ve bor iyonları kapsamı:  güney Marmara bölgesi akarsu vadilerinin yaşlandırılması için olası veriler. Bildiri Özleri, Türkiye Jeoloji Kurultayı, 11-17 Nisan 2005, Ankara, s. 108-109.
 102. 103. Kazancı,N., Leroy, S.G., Öncel, S., İleri, Ö., Alçiçek, M.C., Uysal, F., 2005. Gölsel verilerle  kuzeybatı Anadolu’nun Geç Holosen’deki iklimi.  Bildiri Özleri, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 2-5 Haziran 2005, I.T.Ü. Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Istanbul, http://www.eies.itu.edu.tr/TURQUA/bildiri/kazanci_n_turqua5.pdf.
 103. Alçiçek, M.C., Kazancı, N., Özkul, M. 2005. Üst Miyosen-Üst Pliyosen Çameli Formasyonu’nun litostratigrafisi ve alt bölümleri, Çameli Havzası, GB Anadolu. Türkiye Stratigrafi Komitesi 5. Çalıştayı: Batı Anadolu Tersiyer Karasal Çökellerinin Litostratigrafik Adlamaları, 5-6 Mayıs, s.1-2, Ankara.
 104. Kazancı, N., Kırman,E., Uysal, F., Boyraz, S., 2005. Sedimentary responses of different lakes to semi-arid climate and their roles ondevelopment of geosites in Turkey. “Ten years geological heritage in SE Europe” ProGeo WG-1 subregional meeting and field trip, May 12-17, Tirana, Albania, Proceedings, p.17-18.
 105. Saroglu, F., Kazancı, N., Inaner, H., 2005. Last ten years of geoheritage in Turkey. “Ten years geological heritage in SE Europe” ProGeo WG-1 subregional meeting and field trip, May 12-17, Tirana, Albania, Proceedings, p. 13.
 106. Kazancı, N., Boyraz, S., Uysal,F., 2005, Geo-cultural significance of  carbonate rocks in Anatolia: a case study based on findings in local museums and archaeological sites, Turkey. Proceedings, The 1st International Symposiun on Travertine (Sept.21-25, 2005), Pamukkale University, Denizli, Turkey, p. 334-335.
 107.  Kazancı, N., 2006, Cultural Geology as a new multidisciplinary earthscience branche. International Conference on European Geoheritage Integration, ProGeo-Sarajevo 2006; 22-28 May 2006 Sarajevo, Abstracts, p. 32, Bosnia.
 108. Kazancı, N., 2006, Kültürel Jeoloji, 2008 Dünya Yer yılı ve Türkiye’den katkılar. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Mart 2006), MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı, s. 472-473, Ankara.
 109. Kazancı, N., Özkul,M., Alçiçek,M.C., Karadenizli,L., 2006, Acıgöl grabenindeki Geç Kuvaterner yaşlı “havza kenarı” tortullarının fasiyes özellikleri ve göl seviyesi değişimi açısından yorumlanması. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Mart 2006), MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı, s. 193-194, Ankara.
 110. Alçiçek, M.C., Kazancı, N., Şen, Ş., Kappelman, J., Özkul, M., 2006, Türkiye’deki en eski hominin buluntusu. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Mart 2006), MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı, s. 468, Ankara.
 111.  Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Şen, Ş., Kazancı, N., Varol, B., Saraç, G., Işık, V., Esat, K., Özcan, F., Savaşçı, D., İleri, İ., 2006, Anadolu levhası itiliyor mu yoksa çekiliyormu? Yanıt yeni tanımlanan neotektonik bir yapı olan Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının jeolojisinde mi saklı? 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı (20-24 Mart 2006), MTA Kültür Sitesi, Bildiri Özleri Kitabı, s. 87-88, Ankara.
 112.  Kazancı, N., İleri, Ö., Yurtsever, T.Ş., Demirci, Ö., Aydemir, A.R., Hakyemez, Y., Toker, C.E., Gürer, A., Karagöz, Ş., Yaylalı, B., Özerk, Z.R., Balcı, E., Öncel,S., İslamoğlu, Y., Atay, G., Görür, N., Toprak, Ö., Emre, Ö., Sarıkavak, K., Doğan, A., Şahin,H., Yılmaz, A., Onan,M., Toksöz, C., Ünlütürk, H., Kale, N., Yıldız, A., 2006. Çayırova Geç Kuvaterner düzlüğü ve civarının yapısal ve sedimantolojik incelenmesi. TÜBİTAK Araştırma Kesin Raporu, YDABÇAG 103Y102, 114 sayfa, Ankara.
 113. Kazancı, N., 2006. Jeoparklar, nitelikleri ve toplumsal yararları. Yanık Ülke Kula Sempozyumu (1-3 Eylül 2006) Bildirileri, Kula, Manisa, s., 18.
 114. 115.  Kazancı, N., 2006, Yerbilimlerinde yeni yönelimler. 2. Ulusal Doğa tarihi Kongresi, 2-6  Kasım 2006, Ankara. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Özet kitapçığı, s. 17.
 115. Boyraz, S., Kazancı, N., Alçiçek, M.C., Uysal, F., 2007. Eşen vadisi Pleistosen paleosollerinin sedimantolojik özellikleri.  60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 16-22 Nisan 2007, Ankara, s. 348-349.
 116. Suludere, Y., Mülazımoğlu, N.S., Tuzcu, S., Mengi, H., Kazancı, N., Gürler, G., 2007. Milli parklarda jeosit/jeomiras araştırmaları ve jeoturizm olanaklarının geliştirilmesi.  60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 16-22 Nisan 2007, Ankara, s. 155-156.
 117. Kazancı, N., Şaroğlu, F., 2007. Ulusal jeosit ve jeomiras envanteri. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 16-22 Nisan 2007, Ankara, s. 166-167.
 118. Kazancı, N., Saroglu, F., Boyraz, S., 2007, Significance of Urban geology and urban geosites in Turkey; implications of megacities. Abstracts, Progeo WG1 Annual  Meeting  September 4-11, 2007 Ljubliana, Slovenia.
 119. Saroglu, F., Kazancı, N., Boyraz, S., 2007, Examples of anthropogenic geosites from Turkey as evidence of active seismicity and paleohazards in Late Quaternary. Abstracts, Progeo WG1 Annual  Meeting  September 4-11, 2007 Ljubliana, Slovenia.
 120. 121. Kazancı, N., Şaroğlu, F., Boyraz, S., 2008, İstanbul ve Ankara’da yokolmuş jeositler. Bildiri Özleri Kitabı, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı (24-28 Mart, 2008), Ankara, s. 161-162.
 121. Kazancı, N., Uysal, F., 2008. Eşen Vadisi Pleistosen tortullarının sedimantolojik incelemesi. A.Ü. Bilimsel araştırmalar Müdürlüğü, Araştırma Projesi (AÜBAP05-31) kesin Raporu, 58 s., Ankara.
 122. Boyraz, S., Kazancı, N., Makaraoğlu, Ö., 2008. Sedimentary characteristics and magnetic susceptibility of Late Miocene paleosols of western Anatolia, Turkey. Abstract Volume of 26th IAS Meeting, September 1-3 2008, Bochum, Germany, p. 61.
 123. Kazancı, N., 2008. An intangible geoheritage; Anatolian pathway of Homo erectus in journey from Africa to Eurasia. Proceedings, 5th International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage and ProGEO Working Group 1 Annual Meeting, 1th-5th October 2008, Rab Island, Croatia, p. 37-38.
 124. Kazancı, N., Inaner, H., 2008. Annual report on protection and education of geological heritage in Turkey-2008. Kazancı, N., 2008. An intangible geoheritage; Anatolian pathway of Homo erectus in journey from Africa to Eurasia. Proceedings, 5th International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage and ProGEO Working Group 1 Annual Meeting, 1th-5th October 2008, Rab Island, Croatia, p. 103.
 125. Kazancı, N., Şaroğlu, F., 2009. Türkiye Jeositleri Çatı Listesi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı (13-17 Nisan 2009) Bildiri Özleri Kitabı-I, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 266-267.
 126. Kazancı, N., Gürbüz, A., Gökten, E., 2009. Türkiye göllerinin son yüzyılda uğradığı fiziksel değişmeler. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı (13-17 Nisan 2009) Bildiri Özleri Kitabı-I, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 292-293.
 127. Ismael, M.T., Boyraz, S., İleri, Ö., Kazancı, N., Alçiçek, M.C., Öncel, S., 2009. Işıklı Gölü tortullarında ana ve iz element dağılımı. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı (13-17 Nisan 2009) Bildiri Özleri Kitabı-I, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 312-313..
 128. Karadenizli, L., Saraç, G., Şen, Ş., Seyitoğlu, G., Gedik, F., Kangal, Ö., Kayakıran, İ., Kazancı, N., Gül, A., Erten, H., 2009. Batı ve Orta Anadolu Oligosen Paleocoğrafyası, MTA Raporu, No: 11225, Ankara, (yayınlanmamış).
 129. Kazancı, N., 2009. Book Review “The History of Geoconservation, Ed. By CV Burek and CD Prosser, Geological Society London, Spec. Pub. 300, 312 pp, 2008.   Geologos 15, 264-267.
 130. Nachman, BA., Akyar, S., Alcicek, MC., Kappelman, J., Kazanci, N.., 2010. A 3D reconstruction of the first Homo erectus specimen from Turkey. 79th Annual Meeting of the American-Association-of-Physical-Anthropologists, Albuquerque, NM, APR 14-17, 2010. American Journal Of Physical Anthropology  2010 Congress Abstract Book,  Pages: 175-175. USA
 131. Suludere, Y. Kazancı, N., Mülazımoğlu, NS., Eker, M., Tuzcu, S., Şahin, Ş., Hakyemez, Y., Mengi, H., Boyraz, S., 2010. Türkiye’nin ilk jeokoruma ve jeoturizm uygulaması; Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı. 1. Uluslar arası Jeolojik Koruma Sempozyumu ve GD Avrupa ülkeleri PreGEO Grubu Toplantısı, 15-19 Eylül, 2010, Elazığ, Bildiri Özetleri, s. 69-70.
 132. Kazancı, N., Gulbabazadeh, T., Suludere, Y., 2010. Geological evolution of the Sefidrud delta, southern Caspian Sea, Iran. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Euroasia-Africa-Arabia. Cultural and Convention Centre, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 4-8 October 2010. www.geosociety.org/meetings/2010turkey/. A Global Meeting. 2010 Abstracts, p. 26.
 133. Kazancı, N., 2010. Guidebook for the Kızılcahamam volcaniscs and petrified forest in central Anatolia, Turkey. In: Mid-congress Field Excursions Guide Book, Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Euroasia-Africa-Arabia. Cultural and Convention Centre, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 4-8 October 2010. www.geosociety.org/meetings/2010turkey/, A Global Meeting, p. 35-48.
 134. Kazancı, N., 2010. Explanatory notes and guidebook for the Turkey Fieldtrip, workshop and field seminar 9-18 October 2010 on “Turbidites and deep marine fan to fluvial clastic sequences and thei impact to hydrocarbon accumulation”, OGS Oil & Gas Skills, Egypt, 59 pp.
 135. Kazancı, N., Suludere, Y., Boyraz, S., Ulaş, D., Sayılı,S., Mülazımoğlu, N.S., Eker, M., Şahin., Ş., Yedek, Ö., Yücel, O.T., Baykara, M., Şaroğlu, F., Saraç, G.,  Mengi, H., 2011. Jeolojik Koruma ve Jeopark eğitimi; proje uygulaması. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı (25-29 Nisan 2011) Bildiri Özleri Kitabı, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 321-322.
 136. Çobankaya, M., Kazancı, N., Metin, Y., 2011. Hekimhan (Malatya) yöresi Oligosen tortullarının fasiyes analizi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı (25-29 Nisan 2011) Bildiri Özleri Kitabı, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 294-295.
 137. 138. Ulaş, D. Kazancı, N., Boyraz, S., Yücel, O.T., Yedek, Ö., Baykara, M., Eker, M., Mülazımoğlu, N.S., Suludere, Y., Kazancı, M., Koçan, N., Koçak, B., Taştan, B., 2011. Jeolojik Koruma, Jeopark ve Jeoturizm kavramlarının algulanması konularında alan çalışması (Kızılcahamam, Ankara). 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı (25-29 Nisan 2011) Bildiri Özleri Kitabı, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 314-315.
 138. Cengiz, İ., Kazancı, N., Konak, N., Aslan, M., Özkümüş, S., 2011. Türkiye’nin ilk Jeotur ve Jeoyollarını  kurma önerisi; “Tortum-Narman-Oltu-Olur Jeoyolu” ve “Tortum, Uzundere-İşhan Jeoyolu” (Erzurum, KD Türkiye. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı (25-29 Nisan 2011) Bildiri Özleri Kitabı, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 315-316.
 139. Suludere, Y., Kazancı, N., Tuzcu, S., Hakyemez, Y., Mülazımoğlu, N., Mengi, H., 2011. Başkomutan Tarihi Milli Parkı’nın Kültürel Jeoloji değerleri ve jeoturizm potansiyeli. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı (25-29 Nisan 2011) Bildiri Özleri Kitabı, Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara, s. 318.
 140. Kazancı, N., Koç, K., Boyraz, S., 2011. Türkiye göllerindeki depolanma hızı araştırması ve yorumu. Türkiye 18. Uluslar arası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (11-13 Mayıs 2011, Ankara). İpetGas2011 Bildiri Özleri Kitabı, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Ankara, s.64-65.
 141. Boyraz, S., Kazancı, N., Ismael, M.T., Öncel, S., İleri, Ö., Makaroğlu, Ö., 2011. Güncel Işıklı Gölü’nün (Denizli) tortul özellikleri ve jeolojik evrimi. Türkiye 18. Uluslar arası Petrol ve Doğal Gaz Kongre ve Sergisi (11-13 Mayıs 2011, Ankara). İpetGas2011 Bildiri Özleri Kitabı, Türkiye Petrol Jeologları Derneği, Ankara, s.62-63.
 142. Kazancı, N., Suludere,Y., Mülazımoğlu, N.S., Eker, M., Tuzcu, S., Şahin, Ş., Hakyemez, H.Y., Mengi,H., Boyraz, S., 2011. First geoconservation and geotourism application in Turkey: Kızılcahamam-Çamlıdere Geopark.  First International Conference on African & Arabian Geoparks, Al Jadida, Morocco, 21-28 November 2011, p.111.
 143. Kazancı, N., Şaroğlu, F., Boyraz, S., 2011. Significance of Urban geology and urbanic geosites in Turkey; implications of megacities. First geoconservation and geotourism application in Turkey: Kızılcahamam-Çamlıdere Geopark.  First International Conference on African & Arabian Geoparks, Al Jadida, Morocco, 21-28 November 2011, p. 112.
 144. Kazancı, N., Gürbüz, A., Boyraz, S., 2012. Büyük Menderes Nehri’nin Doğuşu ve Jeolojik Evrimi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s.  108-109.
 145. Kazancı,N.,  Kibar, M.,  Kadıoğlu, Y. K.,  Erkoç, H., 2012. İç Anadolu Neojen kırıntılı tortullarında göktaşı çarpma bulguları. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 324-325.
 146. Kazancı, N., Suludere,Y., Yedek,Ö., Yücel, O.T., Kabaca, B., 2012. Güvem bazalt sütunlarının makroskobik ve mezoskobik özellikleri: sütunların analitik incelemesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 336-337.
 147. Tarancı, K.A., Yücel,O.T., Koç, K, Kazancı, K., 2012. Ankara ilindeki Frig tümülüslerinin tespiti ve jeoturizm malzemesi olarak değerlendirilmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s.  334-335.
 148. Koç, K., Kazancı, N., Ergun, Z., 2012. Marmara Bölgesi Kuvaterner çökellerinin manyetik duygunluk özellikleri. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s.  552-553.
 149. Ergun, Z., Kazancı, N., Boyraz, S., Koç, K., 2012. Daskyleion antik kenti (Balıkesir) civarındaki göl ve akarsu tortullarının sedimantolojik incelenmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s.  550-551.
 150. Önde, E., Seyitoğlu, G., Kazancı, N., 2012. Kuvaterner yaşlı Gölpazarı çek-ayır havzasının jeolojik evrimi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı 6-11 Nisan 2012, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, s. 44-45.