İş Deneyimi

Akademik

1973 – 1980 Araştırma Görevlisi, aynı bölümde Prof. Dr. A. Suat Erk danışmanlığında sedimantoloji yüksek lisans ve doktora çalışması.
1983 – 1987 Öğretim elemanı
1987 – 1993 Öğretim elemanı, Doç. Dr.
1993 – 2017: Öğretim Üyesi, Prof. Dr.
2017 – Halen: Emekli Öğretim Üyesi, Prof. Dr.

İdari
2000 – 2003 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
2003 – 2007 Bölüm Başkanı, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü