Diğer Yayınlar

HAKEM İNCELEMESİNDEN GEÇMEMİŞ MAKALELER

 1. Kazancı, N., 1992, Eber ve Akşehir Gölleri Ölüyor. Pervasız Gazetesi, 24 Temmuz 1992, Akşehir
 2. Kazancı, N., 1995, Doğal Erozyon. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, c. 28, s. 336, sayfa 72.
 3. Kazancı, N. ve Emre, Ö.,  1999, Marmara Denizi’nde tsunami oluştu mu? Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 9 Ekim 1999, Sayı 655, sayfa 12-13
 4. Kazancı, N. ve Emre, Ö., 1999, Marmara Denizi’nde  tsunami ihtimalleri, Çevre Bakanlığı Çevre ve İnsan Dergisi, Eylül sayısı no 46: 44-49.
 5. Kazancı, N. ve Emre, Ö., 2000, Marmara Denizi’ nin tsunami potansiyeli. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 29 Ocak 2000, sayı 671, sayfa 18-19.
 6. Kazancı, N., 2000, Ulusal deprem konseyi mi, Türkiye Yerbilimleri Kurumu mu? Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 22 Nisan 2000, sayı 683, sayfa 18.
 7. Kazancı, N., 2000,  Ulusal Deprem Konseyi sorunları çözecek mi? Yeni Düşünce Dergisi, 21 Nisan 2000, sayı 2000/17, sayfa 32-33.
 8. Kazancı, N., 2000, Mogan dahil göllerin kaderi belli: yokolmak. Yeni Düşünce Dergisi, 14 Temmuz 2000, sayı 2000/29, sayfa 74-75.
 9. Kazancı, N., 2000, Yerkürenin hakları ve jeolojik miras. Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 14 Ekim 2000, sayı 708, sayfa 2.
 10. Kazancı, N., 2001, Jeolojik Miras üzerine. Mavi Gezegen, 2001/4, 4-9.
 11. Kazancı, N., 2001, Round-table of the Turkish national ProGeo group JEMIRKO. ProGeo Newsletter 3, September 2001 Issue. Website:Sgu.se/hotell.
 12. Kazancı, N., 2003, After Ankara workshop on the protection of geological heritage. ProGEO News 2003/1, 1-3.
 13. Kazanci, N., Şaroglu, F.,Kırman, E., Uysal, F., 2004, Doğal miras büyük tehdit altında. Mavi Gezegen, 10,  4-9.
 14. Kazancı, N., Gürler, G., Aksoy, A., Derman, A.S., 2004, Güldere vadisi, Orta Toroslar; Jeoloji ile arkeojeolojinin buluştuğu yer. Mavi Gezegen 10, 15-20.
 15. Kazancı, N., 2005. Kültürel Jeoloji. Mavi Gezegen 12, 4-5.
 16. Kazancı, N., 2007. Türkiye’de ilk Homo Erectus fosili. Cumhuriyet Bilim Teknoloji 1083  (21 Aralık 2007), s. 12-14.
 17. Kazancı, N., 2008. Uluslararası Yer Yılı; toplumsal sorumluluk çağrısı. Cumhuriyet Bil. Teknoloji 1104 (16 Mayıs 2008), s.21-22.
 18. Kazancı, N., 2008. Uluslararası Yer Yılı. Tübitak Bilim Teknik Dergisi 487 (Haz.2008); 41-43.
 19. Kazancı, N., 2012. Taştaki uzak tarih; Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı. National Geographic Türkiye Şubat 2012, 36-46.

 

GENEL  VE GÜNCEL KONULAR ÜZERİNE MAKALELER

 1. Kazancı, N. 1979, Üniversite öğrenci seçme sisteminin geçerliliği. Üniversitelerimiz ve Gerçek de, ÜNAY Yayını, Ünal Matbaası, Ankara, s.87-99.
 2. Kazancı, N. 1989, Araştırıcı Psikolojisi. Araştırma Dergisi, Ocak Sayısı,1, s. 2-3.
 3. Kazancı, N. 1989, Göllerimiz Ölüyor. Araştırma Dergisi, c. 1, sayı 4, s.27-30.
 4. Kazancı, N. 1990, Üniversiteler Önündeki Yığılmalar Sürecektir. Milliyet Gazetesi, 23 Ağustos 1990, Düşünenlerin Düşünceleri Sütunu, Istanbul.
 5. Kazancı, N. 1990, Kültürel ve Teknik İşbirliği Antlaşmaları; Kullanılmayan Fırsatlar. Araştırma Dergisi, c. 2, s.5, s.20-21.
 6. Kazancı, N. 1991, İyi Üniversitede-Kötü Üniversite. Araştırma Dergisi, c.3, s. 27, s. 2-3.
 7. Kazancı, N. 1999,  Düzce Raporu başka ne diyor?  Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 4 Aralık 1999 sayı 663, sayfa 18.
 8. Kazancı, N. 1999, Deprem ve çevre eğitimi.  Çevre Bakanlığı, Çevre ve İnsan Dergisi, Aralık   Sayısı, 47: 56-59.
 9. Kazancı, N. 2000, Kamu üniversitelerinin nefes borusu kesiliyor. Yeni Düşünce Dergisi, 29 Eylül 2000, sayı 2000/40, sayfa 15.
 10. Kazancı, N. 2003, Üniversitelerde kadro ve unvan kavgası. Cumhuriyet Bil. Teknik 19 Temmuz 2003, s.12.