Çalışma Alanları

  • Sedimantoloji
  • Kuvaterner Jeolojisi
  • Jeolojik Miras