Danışmanlık Görevleri

 1. Tamamlanmış Tezler
  1. Yüksek Lisans
   1. Tirzad Gulbabazade: Yakacık (Ankara) bölgesi Liyas konglomeralarının sedimantolojik özellikleri, 1986-1988, A.U.Fen Bilimleri Enst., Ankara
   2. Levent Karadenizli: Pozantı yöresi Neojen-Kuvaterner tortullarının incelenmesi (1987-1989), A.U.Fen Bil. Enst., Ankara.
   3. Sadık Şener: Tatvan (Van) bölgesinin jeolojisi. 1990-1992, A.U.Fen Bil. Enst., Ankara
   4. Özden İleri: Akşehir Gölü güncel tortullarının incelenmesi (1991-1993),
   5. Noureddin Suliman: Manyas gölünün sedimantolojik incelemesi (1996-1997)
   6. Cenk Erkmen: Çardak (Çanakkale Boğazı) kıyı kum dilinin tortul özellikleri (1997-1999) A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   7. Emine Arzu Çelik: Güney Marmara kıyıları denizel kuvaterner tortullarının sedimantolojisi: 1996- 1999, A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   8. Ediz kırman (2002) Marmara Denizi güneyindeki Holosen tortullarının sedimantolojisi ve tsunami araştırmaları. A.U.Fen Bil. Enstitüsü
   9. Arzu Gül (2002) Ankara kuzeyindeki karasal Tersiyer tortullarının sedimantolojisi ve biyostratigrafisi. A.U. Fen Bil. Enst., Ankara
   10. Özlem Toprak (2003): Manyas Gölü tortullarında ağır metal ve organik madde dağılımı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli.
   11. Ahmet Doğan (2004) Sakarya Havzası Holosen tortullarının sedimantolojisi, A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara
   12. Nurten Mercan (2009) Ankara kuzeyi ve batısındaki jeositler ve jeolojik miras unsurlarının araştırılması. A.Ü. Fen Bil. Enst., 123 s., Ankara.
   13. Fatih Uysal (2009) Eşen-Ören vadisi (Muğla) Kuvaterner tortullarının stratigrafisi ve sedimantolojisi. A.Ü. Fen Bil. Enst., 69 s, Ankara.
   14. Mehmet Çobankaya (2010). Hekimhan (Malatya) yöresi Oligosen istifinin sedimantolojisi.
   15. Mohammed Tariq Ismael (2007-2009). Işıklı Göl (Çivril, Denizli) tortullarının sedimantolojik incelemesi. A.Ü. Fen Bil. Enst., 80 s., Ankara.
   16. Zeynep Ergun: Manyas Gölü tortullarının organik madde kapsamı ve yorumu. A.Ü. Fen Bil. Enst. (2013)
   17. Özgür Yedek: Mogan Gölü (Ankara) Güneyinde Biriken Gölsel Tortulların İncelenmesi. A.Ü. Fen Bil. Enst. (2019)
  2. Doktora
   1. Ali İhsan Gevrek: Aksaray doğusu, Ihlara-Derinkuyu yöresindeki volkanoklastiklerin Sedimantolojisi (1990-1997). A.Ü.Fen Bil. Enst., Ankara.
   2. Tirzad Gulbabazade: Anzelli gölü (Kuzey Iran) civarı Kuvaterner tortullarının incelemesi (1990-1997), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara.
   3. Levent Karadenizli: Çankırı-Çorum Havzası Orta Eosen-Erken Miyosen tortullarının sedimantolojisi (1992-1999), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   4. Mümtaz Kibar: Tuzla Gölü (Sarıoğlan-Kayseri) güncel tortullarının incelenmesi (1992-1999), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   5. Özden İleri: Eber Gölü (Afyon) güncel tortullarının sedimantolojisi (1994-20021), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   6. Mehmet Cihat Alçiçek: Acıpayam-Çameli Neojen Havzasının sedimantolojisi ve jeolojik evrimi (1998-2001), A.U.Fen Bil.Enst., Ankara
   7. Sonay Boyraz: Denizli yöresi (Çal, Çivril, Baklan) eski topraklarının sedimantolojisi (2006-2012), A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara.
   8. Alper Gürbüz: Tuz Gölü havzasının Pliyo-Kuvaterner’deki tektonosedimanter evrimi (2007-2012), A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara.
   9. Hilal Dokuz: Kırşehir masifi kuzeyindeki oligosen istiflerinin sedimantolojisi (2013-2019), A.Ü. Fen Bil. Enst., Ankara.
   10. Zeynep Ergun: Suğla Gölü (Seydişehir, Konya) çökellerinin sedimantolojik ve palinolojik incelemesi; göller bölgesi kuvaterner paleocoğrafyasının gelişimi (2021), AÜ Fenbilimleri Enstitüsü, Ankara.
   11. Yasemin Geze Kalanyuva: Tarsus – Seyhan – Ceyhan Nehirleri Delta Kompleksinin Kuvaterner Jeolojisi (2021), AÜ Fenbilimleri Enstitüsü, Ankara.